Τα υφάσματα είναι πιθανό να έχουνε διαφορές από την πραγματικότητα.